“Чудеса от нашите ръце” с ръководител Величка Костадинова

С много въображение и детска креативност учениците от 1б. клас развиха творчески потенциал с индивидуални умения и работа в екип.