“Географско пътешествие из природата на родния край” с ръководител Екатерина Димитрова


17.11.2022г. Два от клубовете за занимания по интереси в нашето училище „Забавният свят на фотографията“ и „Географско пътешествие из природата на родния край“ проведоха една чудесна инициатива. Вчера те заедно посетиха село Илинденци. Там те научиха малко повече за географско разположение, морфоструктури и релефни форми. Те също така заснеха събитието и разбраха, че „Златния час“ има значение при заснемане в природата. Правим едно „намигване“ и чакаме времето да остане благоприятно за още такива съвместни инициативи.