Група “Пъстри ритми” с ръководител Надежда Божкова

Участие на пъстрите танцьори от клуб “Пъстри ритми” в празничния концерт, посветен на 145г от Освобождението